Nồi chiên không dầu TP 450

1,890,000 

Đặc tính

Yakyo Việt Nam
TP-450
332x332x370mm
Trung Quốc
Còn hàng

[Gift] Sản phẩm được miễn phí vận chuyển, lắp đặt từ Yakyo.

Chính Sách Yakyo